Logo World Conference On Doping In Sport
World Conference On Doping In Sport Katowice 2019 | 5-7 November

REJESTROWANIE I PRZESYŁANIE WYSTĄPIEŃ

Rejestracja

Podczas sesji plenarnych głos mogą zabierać wyłącznie delegaci.

Delegaci pragnący wnieść wkład w prace konferencji w formie wystąpienia muszą zarejestrować się z wyprzedzeniem w terminie do 4 października 2019.

Zgłoszenia proszę przesyłać mailem do zespołu organizacyjnego konferencji WADA na adres worldconference2019@wada-ama.org.

W polu „temat” proszę wpisać wyraźnie:

“Plenary Intervention Request – Your Organisation Name” [„Wniosek o wystąpienie na sesji plenarnej – nazwa Pana/Pani organizacji”]
LUB
“ISTI Intervention Request – Your Organisation Name” [„Wniosek o wystąpienie na sesji dot. standardu badań i śledztw – nazwa Pana/Pani organizacji”]

WADA prześle potwierdzenie odbioru zgłoszenia.

Czas trwania wystąpień będzie ograniczony do trzech minut. Jeśli wpłynie więcej wniosków o wystąpienie niż jest dostępnych miejsc, WADA będzie musiała ustalić priorytety wystąpień i / lub ewentualnie skrócić oferowany czas. WADA skontaktuje się z delegatami w stosownych przypadkach.

Osoba nie mająca statusu delegata, ale chcąca zabrać głos podczas sesji towarzyszącej musi z góry wystąpić o zgodę do zespołu organizacyjnego konferencji WADA - WADA Conference Management. Głos może być zabierany po uzyskaniu zgody WADA.

Przesyłanie wystąpień

Delegatów pragnących zabrać głos w Katowicach prosi się o przesłanie pisemnej wersji wystąpień z wyprzedzeniem, w terminie do 21 października 2019  w języku angielskimi/lub francuskim na adres:worldconference2019@wada-ama.org

W polu „temat” proszę wpisać wyraźnie:

“Plenary Session Intervention Submission – Your Organisation Name” [„Wystąpienie na sesję plenarną – nazwa Pana/Pani organizacji”]
LUB
“ISTI Intervention Submission – Your Organisation Name” [„Wystąpienie na sesję dot. standardu badań i śledztw – nazwa Pana/Pani organizacji”]

WADA prześle potwierdzenie odbioru zgłoszenia.

Dokumenty powinny mieć maksymalnie dwie strony formatu A4 (lub mniejszego). Wzór wystąpienia można znaleźć tu.

Dokumenty złożone tylko w jednym języku nie będą tłumaczone przez organizatorów. Jeżeli autor chce, aby jego dokument był dostępny również w innych językach, musi zorganizować jego tłumaczenie we własnym zakresie.

Dokument wystąpienia zostanie opublikowany na stronie internetowej konferencji możliwie najszybciej po zakończeniu sesji, na której wystąpienie miało miejsce.

Uczestnicy nie mający statusu delegata mogą przesyłać materiały pisemne do zespołu organizacyjnego konferencji WADA - WADA Conference Management, jednak nie będzie im udzielany czas na zabranie głosu podczas sesji plenarnych.

Podczas konferencji uczestnikom nie można przekazywać żadnych dokumentów bez uprzedniej zgody WADA.


ORGANISED BY

SUPPORTED BY