Logo World Conference On Doping In Sport
World Conference On Doping In Sport Katowice 2019 | 5-7 November

WARUNKI UCZESTNICTWA

Istnieją trzy kategorie uczestników konferencji:

 1. Delegaci*
 2. Obserwatorzy
 3. Przedstawiciele madiów

*Organizacja może zaprosić jednego (1) zawodnika, rejestrując go jako dodatkowego delegata – poza wyżej wskazanym limitem delegatów.

Delegaci

Delegaci to przedstawiciele wymienionych poniżej organów / organizacji. Proszę zwrócić uwagę na maksymalną dopuszczalną liczbę delegatów na organizację.

  Organizacja Liczba delegatów na organizację
1 Członkowie Komitetu Wykonawczego i Zarządu WADA -
2 Międzynarodowy Komitet Olimpijski i Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski -
3 Międzynarodowe federacje sportowe (w dyscyplinach olimpijskich) 4
4 Międzynarodowe federacje sportowe (członkowie ARISF) 3
5 Międzynarodowe federacje sportowe (członkowie AIMS) 2
6 Międzynarodowe federacje sportowe (inne) 1
7 Krajowe komitety olimpijskie 2
8 Krajowe komitety paraolimpijskie 2
9 Rządy / władze publiczne (państw-sygnatariuszy Konwencji UNESCO) 4
10 Rządy / władze publiczne (państw nie będących sygnatariuszami Konwencji UNESCO) 1
11 Krajowe organizacje antydopingowe (w tym krajowe komitety olimpijskie działające jako krajowe organizacje antydopingowe) 3
12 Regionalne organizacje antydopingowe 2
13 Laboratoria akredytowane przez WADA 2
14 Inne organizacje:
 • Kontynentalne organizacje międzyrządowe
 • Regionalne/kontynentalne związki sportowe
 • Organizatorzy wielodyscyplinarnych zawodów i imprez sportowych
 • UNESCO
 • GAISF - Światowe Stowarzyszenie Międzynarodowych Federacji Sportowych
 • ASOIF - Stowarzyszenie Międzynarodowych Federacji Letnich Sportów Olimpijskich
 • AIOWF - Stowarzyszenie Międzynarodowych Federacji Zimowych Sportów Olimpijskich
 • Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu
 • iNADO - Instytut Narodowych Organizacji Antydopingowych
 • Interpol
 • ITA - Międzynarodowa organizacja na rzecz badań antydopingowych
 • WCO - Światowa Organizacja Celna
 • inne (podlega zatwierdzeniu)
2

Uwaga: dodatkowe miejsce dla delegata - w zależności od dostępności – może zostać przyznane poszczególnym wyżej wymienionym organizacjom po upływie terminu rejestracji, czyli po 30 sierpnia 2019 r. Wnioski o dodatkowe miejsca należy składać pisemnie.

Uwaga: jeżeli zgłoszenie rejestracyjne nie wpłynie w terminie (do 30 sierpnia 2019 r.), status delegata nie jest gwarantowany.

Przedstawiciele nie wchodzący w oficjalną dozwoloną liczbę delegatów mogą rejestrować się jako obserwatorzy. Będą mieli przydzielone miejsca w sali plenarnej z możliwością bezpośredniego udziału w konferencji, ale bez prawa zabierania głosu. Ich miejsca będą się znajdować w wydzielonej części sali, za miejscami delegatów.

Delegaci zawodników

WADA z zadowoleniem oczekuje uczestnictwa przedstawicieli zawodników. Podczas konferencji omawiana będzie „Karta praw zawodnika w obszarze działań antydopingowych”, opracowywana przez Komisję Zawodniczą WADA – jej podstawowe zasady mają zostać uwzględnione w Kodeksie w wersji na rok 2021.

Organizacja może zaprosić jednego (1) zawodnika, rejestrując go jako dodatkowego delegata – poza wyżej wskazanym limitem delegatów. Każdy kolejny zawodnik/zawodnicy z tej organizacji musi/muszą rejestrować się jako obserwatorzy.

Obserwatorzy

Obserwatorzy to przedstawiciele wyżej wymienionych organów / organizacji, nie mieszczący się w dopuszczalnej liczbie oficjalnych delegatów.

Osoby fizyczne (tj. prawnicy, naukowcy, pracownicy uczelni, itp.) mogą również rejestrować się jako obserwatorzy. Ich rejestracja zależy jednak od ostatecznego potwierdzenia miejsca przez WADA, przed rozpatrzeniem zgłoszenia.

W przypadku zbyt wielu zgłoszeń może zostać wprowadzone ograniczenie liczby miejsc przeznaczonych dla obserwatorów.

Przedstawiciele mediów

Przedstawiciele mediów, prasy oraz członkowie ich ekip technicznych mogą rejestrować się na konferencję w kategorii „przedstawiciele mediów”. Będą oni obserwować przebieg konferencji w wydzielonej części sali plenarnej.

Liczba kamer telewizyjnych i fotografów będzie ograniczona i zostanie podana z wyprzedzeniem.


ORGANISED BY

SUPPORTED BY