Logo World Conference On Doping In Sport
World Conference On Doping In Sport Katowice 2019 | 5-7 November

CELE I ZADANIA

Przedstawiciele i eksperci światowego środowiska antydopingowego spotkają się w Katowicach w roku 2019 podczas Światowej Konferencji Antydopingowej, która podsumuje przebieg działań na rzecz czystego sportu. Wezmą także udział w dyskusjach i debatach na wysokim szczeblu, dotyczących światowego programu walki z dopingiem w sporcie.

Na konferencji omówione zostaną również wnioski z procesu przeglądu Światowego Kodeksu Antydopingowego, który rozpoczął się pod koniec 2017 r. i który obejmował również przegląd międzynarodowych standardów (wymienionych poniżej):

  1. Międzynarodowy standard przestrzegania Kodeksu przez sygnatariuszy (International Standard for Code Compliance by Signatories - ISCCS)
  2. Międzynarodowy standard działań edukacyjnych (International Standard for Education - ISE) - nowość
  3. Międzynarodowy standard dla laboratoriów (International Standard for Laboratories - ISL)
  4. Międzynarodowy standard listy metod i substancji zabronionych w sporcie (International Standard for the Prohibited List - ISPL)
  5. Międzynarodowy standard ochrony danych osobowych (International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information - ISPPPI)
  6. Międzynarodowy standard zarządzania wynikami (International Standard for Results Management - ISRM) - nowość
  7. Międzynarodowy standard badań i śledztw (International Standard for Testing and Investigations - ISTI)
  8. Międzynarodowy standard wyłączeń dla celów terapeutycznych (International Standard for Therapeutic Use Exemptions - ISTUE)

Konferencja umożliwi podmiotom związanym z działalnością WADA omówienie na forum publicznym proponowanych zmian w tych dokumentach. Ich nowe wersje zostaną przyjęte przez Komitet Wykonawczy oraz Zarząd WADA w ostatnim dniu konferencji (7 listopada 2019 r.) i wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


ORGANISED BY

WORLD ANTI-DOPING AGENCY play true

SUPPORTED BY