Logo World Conference On Doping In Sport
World Conference On Doping In Sport Katowice 2019 | 5-7 November

 

Picture Sir Craig ReedieSzanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W imieniu Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) mam przyjemność zaprosić wszystkie podmioty związane z działalnością WADA na piątą Światową Konferencję Antydopingową, która odbędzie się w dniach 5-7 listopada 2019 r. w Katowicach w Polsce.

Konferencja ta, organizowana przy istotnym wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej zgromadzi przedstawicieli ruchu sportowego, władz publicznych, organizacji antydopingowych, zawodników, mediów i ekspertów zajmujących się dopingiem w sporcie. Uczestnicy podsumują przebieg działań na rzecz czystego sportu, a także wezmą udział w dyskusjach i debatach na wysokim szczeblu dotyczących walki z dopingiem w sporcie na całym świecie.

Światowa Konferencja Antydopingowa zajmie się także kwestią nowej wersji Światowego Kodeksu Antydopingowego i kilku standardów międzynarodowych, a także dwoma nowymi standardami oraz „Kartą praw zawodnika w obszarze działań antydopingowych”. W grudniu 2017 r. WADA rozpoczęła proces przeglądu Kodeksu pod kątem opracowania wersji na rok 2021, co obejmuje również przegląd siedmiu już istniejących standardów oraz wspomnianej Karty. Proces ten umożliwia zainteresowanym stronom udział w doskonaleniu światowego programu działań antydopingowych. Zakończy się on przedstawieniem i przyjęciem proponowanych wersji podczas konferencji. Kolejną ważną decyzją, która zostanie podjęta podczas tego wydarzenia przez Zarząd oraz Komitet Wykonawczy WADA będzie wybór nowego przewodniczącego WADA, który obejmie to stanowisko z dniem 1 stycznia 2020 r.

WADA będzie omawiać te i inne tematy ze swoimi wysoko cenionymi partnerami, jednocześnie świętując wraz z nimi dwudziestą rocznicę swojego istnienia. Wraz z całym zespołem WADA oczekuję na spotkanie z delegatami z całego świata w Katowicach w czasie, gdy Agencja wkracza w nową erę walki o czysty sport.

Z poważeniem,

Sir Craig Reedie


ORGANISED BY

WORLD ANTI-DOPING AGENCY play true

SUPPORTED BY